Τι κάνουμε

Σχεδιάζουμε και ορχηστρόνουμε μονάδες παραγωγής με εκτενείς εφαρμογή στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας, ανακύκλωσης και διαχείρισης οργανικών αποβλήτων.
Τα συστήματα μας σχεδιάζονται και κατασκευάζονται βάση εγκεκριμένων προτύπων, με σκοπό την μακροχρόνια παροχή αξιοπιστίας και ανθεκτικότητας στην παραγωγή της μονάδας σας.
Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις με πακέτα για τον συνολικό συντονισμό διαμόρφωσης της μονάδας σας, συμπεριλαμβανομένου της μεταφοράς, συναρμολόγησης όπως και την παροχή μηχανημάτων ανύψωσης.
Διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τεχνολογία για να συμμετέχουμε ενεργά στον τομέα μεταποίησης μετάλλων προσφέροντας ποικιλία υπηρεσιών, όπως μηχανολογικό σχέδιο, κοπή και διαμόρφωση μεταλλικών ελασμάτων και σωλήνων.

Στόχος μας είναι ο σχεδιασμός της καλύτερης δυνατής λύσης.