Εξοπλίζουμε και αναβαθμίζουμε την μονάδα σας

Προγραμματίζοντας και οργανώνοντας συστήματα παραγωγής Δημητριακών και Βιταμινών όπως και συστήματα διαχείρισης οργανικών αποβλήτων και ανακύκλωσης υλικών, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις για διευκόλυνση των διαδικασιών Αποθήκευσης, Επεξεργασίας, Μεταφοράς, Συντήρησης. Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε μεγάλη σειρά από λειτουργικά και αξιόπιστα βιομηχανικά συστήματα και προμηθεύουμε μηχανολογικό εξοπλισμό μετάδοσης κίνησης. Έχουμε στην διάθεση μας ικανά μέσα μεταφοράς και ανύψωσης και είμαστε σε θέση να παρέχουμε άμεση εξυπηρέτηση για αποκατάσταση τεχνικών βλαβών σε όλη την Κύπρο.Διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και τεχνολογία για να συμμετέχουμε ενεργά στον τομέα μεταποίησης μετάλλων προσφέροντας ποικιλία υπηρεσιών, όπως μηχανολογικό σχέδιο, κοπή και διαμόρφωση μεταλλικών ελασμάτων και σωλήνων.
Όραμα και αξίες

Αποστολή μας, ο σχεδιασμός της καλύτερης δυνατής λύσης, για την μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών του πελάτη μας, στοχεύοντας πάντα στην βέλτιστη απόδοση, μακροβιότητα και παροχή προοπτικών αναβάθμισης στο προτεινόμενο σύστημα.

Ιστορία μας

Η εταιρία μας, Μηχανουργείo Τηλέμαχος Ευσταθίου & Υιος ΛΤΔ, ιδρύθηκε από τον Τηλέμαχο Ευσταθίου και ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στο χωριό Κάτω-Μονή της επαρχίας Λευκωσίας από το 1973 ως ένα μικρό εργαστήρι μεταλλικών κατασκευών. Με αφοσίωση και σκληρή δουλειά, μέσα στις επόμενες δεκαετίες ο χώρος επεκτάθηκε και μετατράπηκε σε εργοστάσιο παραγωγής, όπου και κατασκευάζονταν γεωργικά και κτηνοτροφικά συστήματα, πολλά από τα οποία σημειώνεται πως ακόμα εξυπηρετούν περήφανα τον σκοπό τους. Το 2008 και εφόσον οι ανάγκες παραγωγής και εξέλιξης είχαν αυξηθεί, μεταφερθήκαμε στο σύγχρονο εργοστάσιο μας, το οποίο διαθέτει την ιδανική υποδομή και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την διαμόρφωση της μέγιστη ποιότητας στα προιόντα μας.