Διανομή


Στο συνδετικό σημείο κάθε διεργασίας, η τροφοδότηση και εκκένωση του προϊόντος πρέπει να κατανέμετε αποτελεσματικά ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η άνετη ροή αλλά και η πρόληψη τυχών εστιών μόλυνσης. Η ΜΤΕ προτείνει δύο τύπους συστημάτων διανομής, σχεδιασμένα να αντέχουν σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας.