Παραλαβή


Κάθε μονάδα παραγωγής πρέπει να διαθέτει σημεία εκκίνησης και τερματισμού όπου το προϊόν που επεξεργάζεται θα προωθείται αποτελεσματικά και με ασφάλεια για το επόμενο στάδιο επεξεργασίας.