Βαγόνι μαζικής τροφοδοσίας με βιδωτό μεταφορέα

Το κινητό αμάξωμα κατασκευάστικε για την μαζική μεταφορά ζωοτροφών, με χωρητικότητα 0.8m³. O σπυροειδή κοχλία στο κάτω μέρος χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του προϊντος προς την δεξιά πλευρά του. Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστηκά του είναι:

  • Η συμβατικότητα του με το σύστημα PTO του τρακτέρ.
  • Μεταλλική και στιβαρή κατασκευή.
  • Εισαγωγή προϊόντος από πάνω με ελεύθερη ροή.
  • Σύστημα υπερχίλησης με τερματικό διακόπτη στην εξαγωγή.