Ατρακτός με κουπιά για ζεστή ανάδευση

Η συγκεκριμένη άτρακτός, αποτελεί μέρος οριζόντιου αναδευτήρα για ανάμιξη και ζύμωση οργανικών αποβλήτων. Για την εκτέλεση και την κατασκευή του έργου, εφαρμόσαμε με επιτυχία τις υψηλές προδιαγραφές που προνοούσε η λειτουργία του και καταφέραμε να εκπληρώσουμε όλες τις απαιτήσεις που μας ζητήθηκαν. Κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά, που προκαθόριζαν την εύρυθμη λειτουργία του ήταν:

  • Η επιλογή των σωστών υλικών, με ιδανική σύσταση για αντοχή στις συνθήκες και το περιβάλλον λειτουργίας της.
  • Η διασφάλιση της περιστροφικής της ιδιότητας, εφαρμόζοντας τις κατάλληλες κατασκευαστικές μεθόδους και διανέμοντας ισόβαρα τις δυνάμεις στο μήκος των πτερυγίων
  • Η διατήρηση της πίεσης στο εσωτερικό του, επιτεύχθηκε με την τακτική εφαρμογή της ιδανικής μεθόδου ηλεκτροκόλλυσης.
  • Η δημιουργία πρόνοιας για συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση, τα οποία θα συντείνουν στην τοποθέτηση του.