Επεξεργασία


Για κάθε προϊόν χρειάζεται συγκεκριμένη μέθοδο επεξεργασίας για να διασφαλιστεί η σωστή ενεργοποίηση της λειτουργίας που θα εξυπηρετεί. Η ΜΤΕ προτείνει σειρά Σφυρό-μυλών και Κυλινδρό-μυλων, με δυνατά χαρακτηριστικά την υψηλή απόδοση, ανθεκτικότητα και ευκολία συντήρησης.