Ανάμιξη


Παρέχουμε βιομηχανικούς αναδευτήρες κάθετου και οριζόντιου τύπου, για γρήγορη και αποδοτική ανάμιξη, διατηρώντας και ενισχύοντας παράλληλα τις ιδιότητες των προϊόντων σας.