Αποθήκευση


Ανεξάρτητα από τι κατηγορία προϊόντων επεξεργάζεστε, προτού φτάσουν στην τελική τους μορφή, πάντα θα χρειάζεστε απλές και γρήγορες τακτικές αναμονής, δοσολόγησης και αποθήκευσης τους. Η ΜΤΕ παρέχει Επίπεδα και Κωνικά Σιλό με μεγάλο φάσμα μετατροπών όπως και υποστηρικτικό εξοπλισμό για την μέγιστη ικανοποίηση των αναγκών σας.